Iskanje kmetij

Več kot 300 Tonijevih kmetov...

več


Reja v skladu s standardi za dobro počutje živali

na najvišji ravni

Etika vzreje in obširen način gledanja na ravnanje z živim bitjem žival so za Tonijeva jajca iz proste reje od nekdaj nekaj samoumevnega. Kaj kokoši potrebujejo za srečno življenje, pa ni skrivnost.

 

Tako imajo na Tonijevih kmetijah zvišane grede, drevesa za senco, prostor za brskanje, izbrano, rastlinsko krmo in gnezda z naravno steljo; sem sodijo tudi izdatne sončne in peščene kopeli, kakršne kokoši ljubijo. Tudi v kokošnjaku, v katerem imajo kokoši veliko več prostora, kot predpisuje zakon, je poskrbljeno za dnevno svetlobo, s pomočjo zadostnih steklenih površin in prepovedi neonske luči.

 

Na tej osnovi dr. Helmut Bartussek razvil indeks primernosti za živali, na kratko TGI. Jajca, ki nosijo žig "preverjena zaščita živali" so preverjena v skladu s tem indeksom. Tonijeva jajca iz proste reje pa so edina, ki so pri tem preverjanju prejela oceno „odlično“