Iskanje kmetij
SI
Vnesite kontrolno številko jajca

Za šolo

Učenje z vsemi čuti –

to je, kar Toni ponuja šolskim razredom. Glede na starostno stopnjo učencev in vrsto šole lahko ponazorimo bodisi življenje kokoši v skladu s standardi za dobro počutje živali bodisi pot jajca od gnezda do domačega hladilnika, ali pa razložimo gospodarsko soodvisnost in osnove kmetijstva ter trgovine z živili.

 


Ekskurzije:

Po zgledu podjetja Tonijeva jajca iz proste reje ponazorimo, kako poteka oskrba z živili, kakšne so povezave med ponudbo in povpraševanjem in kako gospodarstvo in potrošnja vplivata na življenje ljudi in živali.

 

Otrokom pokažemo, kako živijo naše kokoši in razložimo osnove reje v skladu s standardi za dobro počutje živali. Otroci vidijo, kakšna je pot jajca od gnezda naprej. Razložimo jim tudi, kakšnim preverjanjem je podvrženo jajce kot živilo in kako lahko jamčimo varno potrošnjo.

 

Vsebina je seveda prilagojena šolski stopnji in vrsti šole. Po končani ekskurziji vsak udeleženec prejme majhno torbico z dobrotami s kartonom jajc in informacijskimi brošurami o podjetju.

 


Predavanja:

Z veseljem vas obiščemo na vaši šoli, zato da bi učencem predavali o temah kot so reja kokoši, reja v skladu s standardi za dobro počutje živali, sonaravno vodenje podjetja, blagovna znamka Tonijeva jajca iz proste reje itd