Srečne kokoši

Kaj kokoši potrebujejo za srečno življenje, ni skrivnost ...

več

IMPRESUM

Toni's Handels GmbH

Toni Hubmann 

Glein 14

A-8720 Knittelfeld 

T +43 (0)3512 85 725

F +43 (0)3512 85 725 4


info@tonis.at

http://www.tonis.at

 
Id za DDV: ATU44912305

Številka vpisa v register gospodarskih družb: 160917v

Register gospodarskih družb: LG Leoben
 
Informationspflicht lt. §5 Abs.1 E-Commerce-Gesetz
 

Z ozirom na tehnične lastnosti spleta ne prevzemamo odgovornosti za pristnost, pravilnost in popolnost informacij, ki so na razpolago na spletu. Ravno tako ne prevzemamo odgovornosti za razpoložljivost predmetne spletne strani in njenih vsebin.

 

Če je pravno dopustno, izključujemo vsakršno odgovornost za neposredno, posredno ali drugo škodo, ne glede na njen vzrok, ki izhaja iz uporabe ali nerazpoložljivosti podatkov in informacij te spletne strani.

 

Vsebina te spletne strani je avtorsko zaščitena. Informacije so namenjene le osebni rabi. Kakršnokoli koriščenje, predvsem hramba podatkovnih baz, razmnoževanje in kakršnakoli oblika rabe v gospodarske namene ali posredovanje tretjim tudi v delih ali v predelani obliki je brez soglasja posamezne organizacije prepovedano. Vključevanje posameznih strani naše ponudbe v tuje strani/okvirje je prepovedano.